Jag undrar, och förmodligen många av medlemmarna i HBK, varför jag är avstängd på livstid.
Eftersom jag inte har blivit upplyst om detta av någon från den s.k. ledningen, så måste jag ta till spekulationer. Detta ord och dess produkter känns inte rätt att ta till för mig – det hör hemma i andra kretsar.

Jag startade tråden ”Vad händer om …?” varifrån jag klipper ut en liten del, och det var förmodligen mina tankar i detta inlägg som var mitt ”misstag” och som fick någon i ledningen att gå i taket.

– – – Nog har jag dock rätt i, att delar av styrelsen i Husbilsklubben.se ingick tidigare i husbilklubben MHC:s styrelse. När den sistnämnda styrelsen inte längre hade klubbens förtroende, av anledning som jag inte går in på här, startade den samma dag en ny husbilsklubb: Husbilsklubben.se. Det är nu den stora frågan för mig uppstår. Om jag har tolkat Internets uppgifter på ett korrekt sätt, så står en medlem, vilken har en central funktion i klubben, som ensam ägare till domänen eller webbhotellet (förlåt en lekmans sätt att uttrycka denna storhet). Om det är som så att denne ensam kan avgöra Webbhotellets öden, och om historien upprepar sig beträffande förtroendet för styrelsen, då finns risken att vederbörande ”tar webbhotellet med sig” vid sin eventuella sorti ur klubben. Detta kommer att innebära, att Husbilsklubben i samma ögonblick upphör att existera mer än som ett enkelt namn. – – –

Jag ville ha förklarat om jag hade rätt i mina antaganden och om så var fallet då borde, om möjligt, äganderätten till domänen överföras på klubben.

Gunnar (Webadm) HBK 5 skrev då följande till min personliga e-postadress:
Hej Claes!
Jag måste säga att jag blev lite förvånad över att just du skulle författa ett sådant inlägg och lägga ut det under markisen.
Om du nu ville skriva det så skall det ligga internt under HBK diskussioner dit jag har flyttat det.
"Skitprat" från medlemmar i MHCs förekommer det vet jag, men att våra "gamla" medlemmar ville föra det vidare hade jag inte trott.

Jag var med även i den klubben, där en handfull medlemmar förföljde styrelsen just med en massa misstänkliggörande på hemsidan. Tillslut fick dessa fåtal valberedningens ordförande att begära styrelsens avgång för att "skrämma" styrelsen. Styrelsen belöt då att avgå. På det extra årsmöte som hålls för att välja ny styrelse fanns inte en enda av dessa som kunde förklara varför man bad styrelsen avgå.
En del av dessa belackare valdes in i den nya MHCs styrelsen och några lär väl fortfarande sitta kvar.
Även om jag då var emot att styrelsen avgick kan jag med facit i hand konstatera att det var en välgärning det som skedde.
Fortsätt gärna med dina vanligen mycket trevliga inlägg det är bra mycket roligare läsning.
(Skrivet av mig som vanlig medlem)

Med vänlig hälsning
Gunnar HBK 5

Tänk, det jag såg som en berättigad fråga, vilket jag fick bekräftat av Håkan1 (webadm), ansåg Gunnar (webadm) vara skitprat. Några dagar senare var jag avstängd för all framtid, utan angivande av anledning. Var och en får göra sina bedömningar och sina jämförelser ur världshistoriens dystra arkiv.

Håkan (webadm) förklarade senare i tråden att det måste vara en privat person som innehar rättigheten till en domän. När han fick svart på vitt av en medlem att han hade fel, då blev den upplysande medlemmen avstängd på livstid. Samtidigt fick vi veta att det har upprättats ett avtal där Håkan kommer att överlämna rättigheterna till någon i klubben, vid sin eventuella avgång. Jag har svårt att tro att .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) kommer att fråga Håkan om han har något avtal med annan part, när/om han ber att få avsluta eller förändra ägandeförhållandet till domänen. Om mitt antagande är korrekt, vad är då ett avtal mellan Håkan och styrelsen värt, ja det kan man fråga sig.

Ja ni HBK-are, ni lever i en otrygg värld.

Farbror Claes, som har skrivit sitt sista inlägg i HBK.se. (Tacka Gunnar för det.)


© Copyright –2009 husbilsforumet.se| |