Känner du som hbk-medlem till nedanstående?

Det är bra att medlemmarna är lojala mot sin förening men för den skull får man inte bli så hemmablind att man blundar för oegentligheter.
Medlemmarna borde ta reda på hur det står till med styrelsen och ställa dessa mot väggen för att få reda på hur föreningen egentligen sköts.
Det finns en hel del övrigt att önska i husbilsklubben och detta kommer ni aldrig tillrätta med så länge ni inte ifrågasätter styrelsens handlande.
Det är ni medlemmar i husbilsklubben som har makten, det borde i alla fall vara det, och om ni skulle agera så finge vi denna sak ur världen.
Det handlar inte om annat än en liten prestigeförlust för styrelsen som då måste krypa till korset inför sanningen och sina medlemmar.
Vi driver inte frågan om uteslutningarna för att vill tillbaka till hbk, i varje fall inte med den styrelse och web som sitter nu, utan för att få upprättelse för det som hände för snart ett år sedan och alla osanningar som sagts om oss sedan dess.
Dessa hemsidor kommer att finnas kvar tills dess att en uppgörelse har träffats.


Påståenden:
 • Den valda styrelsen är maktlös och endast lakejer till webbadministratörerna.
 • Gunnar skriver klubbens officiella uttalanden, t.ex "Ordföranden har ordet"!
 • Uppenbara tveksamheter finns vad gäller hanteringen av pengar!
 • Revisorerna är partiska och bryr sig inte om god revisions-sed?
 • Medlem i webben har bjudits med till Finland år 2008, på klubbens bekostnad?
 • Gunnar har ringt till den nya ordföranden och talat om hur denne skall tänka och tycka.
 • Nisse i Näsåker blev tillsatt av webbadministratör Knut från Norge utan styrelsebeslut och utan att ordförande visste om detta.
 • Webbarna har full tillgång till styrelsediskussioner i styrelseforumet.
 • Inlägg om lyckönskningar till nye ordföranden togs bort.
Frågor:
 • Varför har det varit så turbulent i hbk's ledning det sista året?
 • Har ni fått reda på den egentliga orsaken till uteslutningarna?
 • Vet ni att HBK sysslar med olaglig verksamhet genom sina kontrollfunktioner i forumet?
 • Vet ni att PM kan läsas av webbarna?
Några anmärkningsvärda punkter:
 • Att medlemmarna i hbk godtar vad som helst bara för att medlemsavgiften endast är 100:-/år!
 • Att webbarna Håkan och Gunnar har all makt i hbk!
 • Att tolkning av forumreglerna är upp till webbarna från fall till fall.
 • Att provocerande svar ofta kommer från web.
 • Att det finns ett konspirationstänkande i ledningen för hbk.


© Copyright –2009 husbilsforumet.se| |