Följande rader kan ge en del svar på hur de styrande i hbk totalt bryter mot föreningsregler och godtyckligt gör det som passar bäst för tillfället!


Bakgrund:
Historien om massuteslutningar från husbilsklubben.se startade med att Farbror Claes i en ny tråd i klubbens forum frågade vem som var ägare till klubbens domän. Det visade sig vara en mycket känslig fråga att ställa och efter en del inlägg med lögner och bortförklaringar så blev 16 medlemmar avstängda av den webbadministratör som var ägare till domänen, Håkan1.
Ej önskvärd medlem och avstängningen skall aldrig upphävas. Det var meddelandet till de avstängda!

Sedan vågade styrelsen inte gå emot webbadministratören utan istället uteslöts först 11 medlemmar och därefter ett antal medlemmar som protesterade mot styrelsens felaktiga sätt att utesluta medlemmar. Alla som protesterade tystades genom modereringar och uteslutningar.
Ca: 1300 medlemmar har lämnat klubben frivilligt i protest mot styrelsens handlande eller efter att ha trakasserats med avstängningar och censurering.

Varken styrelse eller revisor besvarade brev från de uteslutna som begärde att få veta varför de hade uteslutits från klubben. De nekades också möjligheten att få delta på årsmötet (där bistra vakter bevakade dörrarna och noggrant kontrollerade identitet och resolut låste när mötet började) och där få lyssna på styrelsens information om uteslutningarna.

Senare visade det sig att styrelsen och webbadministratörer även tidigare hade uteslutit medlemmar i husbilsklubben och också har använt likartade metoder i annan husbilsklubb som de fick lämna på hösten 2006 vid ett extra medlemsmöte.

Två trådar i forumet hade retat Håkan:

  • Vad händer om..
  • Många rödingar.
Den första om ägare till domänen och den andra om medlemmar som inte hade betalt medlemsavgiften i förtid. Håkan skrev den 11/12 kl 21.10 ett ilsket och hotfullt inlägg därefter slutade tråden Många rödingar.

Tråden Vad händer om.. hade bl.a. ett inlägg från Gunnar som skrev att domänfrågan var reglerad men att frågan var berättigad. Håkans påstående att bara privatpersoner kan äga en domän bemöttes av Anders i ett privat mail till Håkan eftersom han inte vill genera Håkan offentligt. Sent på kvällen stängde Håkan av 16 medlemmar med meddelandet ”Ej Önskvärd medlem. Avstängd för alltid” Direkt efter avstängningen den 11/12 mailade Anders till Håkan, 12/12 till Carina, 13/12 till Håkan, 13/12 till Carina, 14/12 till Leif-17 men fick inget svar från någon av dem.

På husbilsklubben, i information från styrelsen den 13/12, anklagar Leif 17 de avstängda för kverulanter som eskalerat sina angrepp och att det är därför som de är avstängda.
Den 15/12 får Anders också mail som utges komma från styrelsen med innehåll att hans medlemskap tidigare har diskuterats på grund av hans roll i en märkesklubb. Efterlysning av det styrelseprotokollet har inte gett något resultat.

Fullt lagligt mailutskick:
HBK styrelsen kallade det mailutskick till medlemmar som de uteslutna gjorde den 19/12 för illegalt. Det är fel, för det kontrollerades först med datainspektionen. Anders skickade också ett rekommenderat brev till revisorn innehållande en omfattande dokumentation till stöd för uppfattningen att styrelsen brustit i sin förvaltning under december 2008. Revisorn löste aldrig ut det. Han fick då istället alla dokument via e-post.

HBK styrelsens svar på begäran från jurist, som Anders anlitade, hänvisade till brott mot forumreglerna vilket är egendomligt eftersom till exempel Kent-7 inte hade gjort något inlägg sedan februari 2008.

Det har också framkommit att en webbadministratör i HBK, tidigare har varnat en medlem i en annan husbilsklubb och påtalat vilka möjligheter en webbadministratör har att läsa privata meddelanden.

Förslag till styrelsen att anta en policy i körkortsfrågor och generell dieselbeskattning blev inte populärt av HBK webb. När PeterA i ett mail till Håkan önskade lyfta frågan om det gick att ändra för att få prenumerera på trådar efter önskemål skrev Håkan ett arg mail ”Du behandlar oss som en hop amatörer……”

HBK är en bra klubb med bra medlemmar med några undantag:
De uteslutna har inte varnats skriftligen före uteslutningar. Styrelsen är ense om att de är oförstående till Håkans agerande den 11/12 och att uteslutningarna därför skall hänvisas till det som hände efter.

Ledningen jobbar skift i styrelserummet och kan handla snabbt men efter 11/12 hände inget. Regler för vem som gör vad saknas och handlingsförlamning uppstod. Vice ordförande var inte tillsatt.
Regler för verksamheten saknas och därför uppstår mycket dag för dag problem som måste lösas.

Styrelsen har, på styrelsemöte 2008-12-28, felaktigt utsett Gunnar till adjungerande styrelseledamot och protokolljusterare. Styrelsens ledamöter är ju valda på årsmötet och kan inte ändras av styrelsen hur som helst.

Det är, i gamla styrelsen inte ok, att försöka få ett avslut, som kan accepteras av båda parter, angående uteslutningen.

Revisionsberättelserna för verksamhetsår 2007 och 2008 är väldigt olika skrivna och om de inte var undertecknade av samma revisor så skulle det ha varit svårt att tro att de var skrivna av samma person.
De innehåller inte någon kommentar till den stora massuteslutningen som gjordes i slutet av verksamhetsåret, trots att styrelsen har fått massiv kritik av många medlemmar för den tveksamma handlingen.

Problemet med protester löses med att skruva åt forumreglerna ytterligare ”så ingen sticker upp”.
8 medlemmar till är listade och delar av styrelsen vill kastas ut dessa.
Husbilsklubben MHCS har bara kastat ut någon enstaka medlem sedan delar av styrelsen startade HBK. ”De tog problemen med sig..”
MC-klubb med 6000 medlemmar har varit tvungen att utesluta 1 medlem på 10 år.
Internt mål för HBK är 1% c:a 40 uteslutningar/år.
Desinformation förekommer.

Gåvobrev från Håkan gäller för licenser och inte domänen som webbare och styrelse felaktigt har påstått. De är dessutom inte giltiga då de saknar underskrifter.

Knut ljög om domänen på årsmötet:
2009-05-26 ändrades ägare till domänen, strax före första styrelsemötet där domänen var en punkt på dagordningen.

Ordföranden erbjuds hjälp att skriva till ordförande har ordet. En styrelseledamot hade redan skrivit text till detta.Det har varit vanligt att Gunnar skrivit texter åt ordförande och andra tidigare.

Gamla styrelseledamöterna tyckte att revisorerna skulle inbjudas till styrelsemötet. Till slut var man 32 personer som kom till Laxå där styrelsemötet hölls 2009-05-30.

Ordföranden motarbetades på många sätt. Hans dagordning ställdes mot annan dagordning, som gamla styrelsen hade gjort, och de ville rösta om vilken dagordning som skulle användas.

Nye ordföranden:
Nye ordföranden fick mycket kritik och skäll och utfrågades om han hade varit i kontakt med de uteslutna.
Personligt påhopp av styrelseledamoten Leif-17 på styrelsesuppleant förekom i forumet ”styrelserummet” före styrelsemötet.
Ordföranden blev kontrollerad vad han läste på forumet vilket inte är tillåtet enligt datainspektionen.

Regelvidrigt:
Carina tänkte vara med på styrelsemötet 2009-05-30 men avvisades.
Webbarna hade också tänkt närvara på styrelsemötet men det förhindrades (efter det att nye ordföranden har avgått är webbarna åter med på styrelsemötena).

Förenklingar som ordföranden föreslog godtogs inte och föreningskunskap ligger på en låg nivå i gamla styrelsen.
Medlemsservice tillsattes, det blev Carina hbk 6,det fanns andra förslag, men ordföranden blev överkörd genom röstning.
Försök till valfusk av Leif-17 avslöjades.
Styrelsesuppleant avgick och lämnade mötet.
Ordförande motarbetades och avgick under pågående möte

Slutsats:

  • Husbilsklubben.se är en ideell förening som inte styrs av den på årsmötet valda styrelsen utan av en webb-administratör.
  • Genom uteslutningar och trakasserier tystas all kritik och genom att aktivt styra och påverka i styrelsearbetet har en svag styrelse och revisor fråntagits beslutsrätten över klubbens viktiga frågor.
  • Webbadministratören deltar i och påverkar styrelsearbetet och går ofta i svaromål i rena styrelsefrågor.
  • All makt i den här klubben finns hos webbadministratörerna och inte hos de på årsmötet valda styrelseledamöterna.


© Copyright –2009 husbilsforumet.se| |